2023 / Invitation / SAG-P32 · 11:41 de.

Bálványos Levente: 1576STEPS – Invitation

2023-10-26

Tisztelettel meghívjuk Bálványos Levente 1576STEPS című önálló kiállításának megnyitójára, amelyre 2023. október 26-án, csütörtökön 17 és 20 óra között kerül sor a Saxon Art Galleryben. Megtekinthető november 29-éig, szerdán és csütörtökön 15–18 óra között. Finissage: november 23-án. A galéria kurátora Dárdai Zsuzsa.

Bálványos Levente (1966–) mondja munkáiról:

A tér a képzőművészeti önértelmezés (képmélység, körplasztika) klasszikus-hagyományos kerete, alapfogalma. A mű a megképzett térbeliséggel értelmezési útvonalakat kínál fel nézőjének: téri koordinátarendszere mozgásba hozza a megszokottnak vélt dimenziókat.

Hosszú ideje készítek reliefeket, amelyekben a mélység nélküli felszín, vagy éppen a minimális mélység játéka érdekel. Műveimben egyre kisebb léptékű a kimozdulás – a térbe való benyúlás, vagy éppen a visszahúzódás.

A fiziológiai, antropológiai tér robusztus, harsány túldimenziója ellen szegezett anyag (többnyire: gipsz, grafit, viasz) törékenységével létrehozható kvázi tér realitása foglalkoztat. A síkfelület által nyitott térélmény vizuális illúzió: határhelyzet a tér határán.

Kissé eltérő eszközökkel, de mégis ugyanazokkal a kérdésekkel foglalkozom a rajzokban, mint a grafitreliefjeimben. A tér szerkezeti jellemzői érdekelnek. Mitől lesz térré a tér? Hogyan észleljük a mélységet a kétdimenziós felületen? A grafitszálak gipszbe, így a térbe kerülnek, saját árnyékkal és törékenységgel. A rajzolásban a kiindulópont mindig a vonal, amely megoszt vagy meghosszabbít egy felületet, az alap (a sík) elvágásával és újraillesztésével a kétdimenzió pedig kilép a térbe, vagy pontosabban átvisz egy vonalkonstrukciót a háromdimenzióba. A térbeliség mellett a grafitreliefek technikájában (a képlékeny gipszbe ejtem a grafitszálakat) a véletlenszerűség és a kompozíció viszonya, a kiigazított véletlen érdekel.