Posts in Category: Kiállítás

TIME IS LIFE / AZ IDŐ ÉLET – SAXON Szász János képzőművész rendhagyó kiállítása / Unconventional exhibition of János Szász SAXON artist

A SAXON Art Galéria alapításának 5. évfordulója alkalmából, a névadó művész rendhagyó tematikus kiállítással rukkolt elő. Az alkotó eddigi munkásságában folyamatosan a sokrétű dimenziók jelentették/jelentik a forrást. Most sincs ez másként: a geometrikus formaelemekkel átszőtt konceptuális tárlaton az idő újraértelmezése került fókuszba. Az idő, amely, mint tudjuk, a fizikában egyfajta mértékegység, és dimenzióként is értelmezhető, a köznapi nyelvben pedig sokszor halljuk, hogy „az idő pénz”! Valóban csak ennyi lenne? Vagy van egy másfajta megközelítés, érzékenység, amivel újraértelmezhetjük? Lehet-e az IDŐ maga az ÉLET?

Saxon mindig is tisztelte a teremtett világ, a természet erőforrásait, az ebből kiaknázott nyersanyagok tárgyi kultúrába emelésében pedig az emberi munkát. Szülei még abban a korban éltek, amikor az emberek az élelem nagy részét megtermelték, maguk állították elő a házaikat, munkaeszközeiket, használati tárgyaikat. Gyermekkorában ő is megtanulta mindezen folyamatokat, talán az övé az utolsó generáció, amely részese lehetett ennek az életformának. Életére nemcsak a puritanizmus jellemző, képzőművészeti munkásságában az ökoszemlélet is jelentős teret kap, rendszeresen beemel újrahasznosítható nyersanyagokat geometrikus művei létrehozásakor.

Szülei elvesztése után Tarpán, a szülőfalujában törvényszerűen visszamaradtak a tárgyak. A múlt, az enyészet tárgyai, nyersanyagai. Tűzre vele? Vagy az alkotó személyes érintettsége, érzékenysége okán van egy kis esély művészi kontextusba helyezésükre, a műtárgyakban való „továbblétezésükre”? Amikor már nem csak nyersanyagként szolgálnak, hanem konkrét tárgyi formájukkal, anyagfajtájukkal, időmegdolgozta felületükkel a figyelem fókuszába is kerülhetnek?

Az IDŐ folyásában vajon mit szívtak magukba, mit tudnak, mit sejtetnek az élet/életek, generációk után visszamaradt tárgyelemek, funkcionális nyersanyagok? Magukba szívták az ősök leheletét, érzéseit, gondolatait, mindennapjait – a több száz éves mestergerendavég, a szúrágta mennyezeti deszkatábla, az életpiszokkal felületkezelt kéziszőttes zsákvászon, a bútorok kiemelt táncoló részei, a surgyévászonnal beterített ágytámla, a dongafákból összepréselődött idősávok, és a Saxon ezer évre visszavezetett generációinak emléket állító dongakeresztek…

„Megszólítanak, mert ők én vagyok már;
gyenge létemre így vagyok erős,
ki emlékszem, hogy több vagyok a soknál,
mert az őssejtig vagyok minden ős –
az Ős vagyok, mely sokasodni foszlik:
apám- s anyámmá válok boldogon,
s apám, anyám maga is ketté oszlik
s én lelkes Eggyé így szaporodom!”
(József Attila: A Dunánál, 1936. június)


Saxon Szász János képzőművész, TIME IS LIFE / AZ IDŐ ÉLET című, rendhagyó kiállításának megnyitóját 2021. december 9-én, csütörtökön 17.00 – 20.00 óra között tarjuk. A tárlat Beke László művészettörténész szellemi támogatásával nyílik meg. A megnyitó napra pontosan egybeesik a galéria fennállásának és az alkotó Széchenyi Akadémia székfoglalója 5 éves évfordulójával. A kiállítás 2022. február 20-ig előzetes bejelentkezéssel megtekinthető, illetve az előre meghirdetett programjainkon várunk minden kedves érdeklődőt!


Kurátor: Dárdai Zsuzsa művészetkritikus
+36 30 579 1882
saxonartgallery@gmail.com
www.saxonargallery.com
https://www.facebook.com/saxonartgallery

 


TIME IS LIFE

Unconventional exhibition of János Szász SAXON artist

On the occasion of the 5th anniversary of the founding of SAXON Art Gallery, the eponymous artist has presented an unusual thematic exhibition. The artist’s work to date has always been/is based on multiple dimensions.

And this time it is no different: the conceptual exhibition, interspersed with geometric formal elements, focuses on the reinterpretation of time. Time, which, as we know, is a unit of measurement in physics and can also be interpreted as a dimension, and in everyday language we often hear ‘time is money’!  Is that really all it is? Or is there a different approach, a sensibility, with which to reinterpret it? Can TIME be LIFE itself?

Saxon has always respected the created world, the resources of nature, and human labour in the process of transforming the raw materials extracted from it into material culture. His parents lived in an age when people produced most of their own food, making their own houses, tools and utensils. He learned all these processes as a child, and may be the last generation to have been part of this way of life. His life is not only characterised by puritanism, but also by an ecological approach in his art, regularly incorporating recyclable raw materials in his geometric works.

After the loss of his parents, the objects in Tarpa, his home village, were inevitably left behind. Objects and raw materials of the past, of the past time. The question is go to the fire? Or is it, because of the artist’s personal involvement and sensitivity that there is a small chance of putting them into an artistic context, of ‘living on’ in the artworks? When they no longer serve only as raw material, but can also become the focus of attention with their concrete material form, their material type, and their time-worked surface?

In the flow of TIME, what have the object elements, functional raw materials left over after generations of lives absorbed, what do they know, what do they imply? They have absorbed the breath, feelings, thoughts and everyday life of their ancestors – the centuries-old Master-beam, the stained ceiling boards, the hand-woven canvas treated with life spots, the prominent dancing parts of the furniture, the bed-wood covered with canvas, the time bands pressed together from the dong-woods, and the dong-woods crosses commemorating generations of Saxon’s family going back a thousand years…


János Szász Saxon: TIME IS LIFE exhibition

Will open on Thursday, 9 December 2021, from 17.00 to 20.00. The exhibition opens with the intellectual support of art historian László Beke. The opening will coincide with the 5th anniversary of the gallery’s foundation and the artist’s inauguration as the regular member at the Széchenyi Academy, Hungary. The exhibition will be open until 20 February 2022 by appointment, and we are looking forward to welcoming you at our pre-announced events!


Curator: Zsuzsa Dárdai, art critic
+36 30 579 1882
saxonartgallery@gmail.com
www.saxonargallery.com
https://www.facebook.com/saxonartgallery

Megnyílt a PUSE állandó tárlat

Új magyar innováció az Európa Unió oktatásában!

PUSE ÁLLANDÓ TÁRLAT

Poliuniverzum = művészet + matematika + játék

A különösen nagy érdeklődésre való tekintettel, 2020. június 1-jén a SAXON Art Galériában megnyitottuk a PUSE (Poly-Universe in School Education), az Európa Unióval közös fejlesztésű oktatási projekt állandó bemutatótermét. A galériában a Poliuniverzum játék kipróbálása mellett Saxon Szász János feltaláló eredeti táblaképei, a PUSE könyvben szereplő grafikák és dokumentációk, valamint a Gyurik Műanyag Kft. jóvoltából a játékgyártás technológiai háttéranyagai is láthatók.
Időpont egyeztetéssel a helyszínen lehetőség van szakmai konzultációkra, 15 fős iskolai csoportfoglalkozásokra, és családi délutánok rendezésére. Mindezek keretében bemutatásra kerül a PUSE analóg- és online módszertani anyag. (www.poly-universe.com)
A kiállítás megtekinthető előzetes bejelentkezéssel, illetve előre meghirdetett programjainkon is várunk minden kedves érdeklődőt!
Kapcsolat: Dárdai Zsuzsa +36 30 579 1882, dardaizsu@gmail.com

> PDF-verzió

ORIGO-METRUM: Ottó László festészetének esszenciái – Meghívó / Invitation

Tisztelettel meghívjuk az ORIGO-METRUM, Ottó László festészetének esszenciái című kiállítás megnyitójára 2020. február 27-én, csütörtökön 17-20 óra között. A kiállítás ideje alatt Ottó László, a hiteles művészetről tart előadás-sorozatot az érdeklődőknek “KORSZERŰ és ŐSEREDETI MŰVÉSZET” témában, minden nyitvatartási nap 18 órától. Finissage 2020. március 26-án, 18 órakor.

> Pdf-verzió

Ottó László művészeti, művészetfilozófiai és létszemléleti előadásai:

 • 0. Miért fontos a művészet és a létszemlélet közti kapcsolat tisztázása?
 • 1. A művészet eredete, a létezésünk eredete
 • 2. Alászállás a létben, alászállás a művészetben
 • 3. Tradicionális művészet kontra modern, posztmodern művészet
 • 4. Jelenkori alkotói lehetőségek a művészetben
 • 5. Etikus művészet, művészettörténet, műkereskedelem
 • 6. Nemzeti kontra nemzetközi művészet
 • 7. A múlt és a jelen festészeti technikái
 • 8. Egyéb témák

Ottó László előadása a festészetéről:

 • 0. Mi a festészetem lényege?
 • 1. Korai éveim, szülőföldem
 • 2. A festészetem kezdete
 • 3. A geometrikus absztrakcióm kezdetei
 • 4. A mélyebb szellemi megalapozás kezdőlépései
 • 5. Kiérleltebb geometrikus festészetem
 • 6. Többfajta geometrikus szellemiség tanulmányozása
 • 7. Konkrét-festészeti út
 • 8. Az összegzett tudás festészete
 • 9. Origo-metrum korszak: Yantrát alkotni a Nyugatnak
 • 10. Hun-metrum – Eurasia-metrum korszak
 • 11. A szellemi háttér fontosságáról, kiérlelésének metódusáról
 • 12. Összefoglalás és a jövő lehetőségei

Web


A kiállításhoz kapcsolódóan bemutatjuk Szécsi Ilona (Saxon édesanyja) egyedülálló, beregi keresztszemes hímzéseit, 
amelyek a művész számára gyermekkorában az első geometrikus, absztrakciós impulzust adták.
A kiállítás megtekinthető 2020. március 26 – április 2-ig, minden szerdán, csütörtökön, pénteken 14-18 óra között, 
valamint a +36 20 38 909 75 telefonszámon előre egyeztetett időpontban más alkalmakkor is!

Árnyékkötők 30 | Dárdai Zsuzsa: Dentrit & Braindrit – Finisszázs és katalógusbemutató / Finissage and catalog presentation

Tisztelettel meghívjuk az Árnyékkötők 30 kiállítássorozat befejező részeként 2020. február 20-án, csütörtökön 18 órára, Dárdai Zsuzsa “Dendrit & Braindrit” című tárlatának záróeseményére és katalógusának bemutatójára.

> További részletek a kiállításról

Árnyékkötők 30 | Dárdai Zsuzsa: Dentrit & Braindrit – Kiállítás és megnyitó / Exhibition and Opening

Kiállítás / Exhibition

Megnyitó / Opening

Árnyékkötők 30 | Dárdai Zsuzsa: Dentrit & Braindrit – Meghívó / Invitation

Árnyékkötők 30

Kiállítássorozat a 30 éves Árnyékkötők munkáiból a SAXON Art Galériában

Dárdai Zsuzsa: Dentrit & Braindrit

Három évtizede, épp a rendszerváltozás előtt, 1989-ben alakult meg az Árnyékkötők alkotócsoport, amelynek tagjai – Dárdai Zsuzsa, SAXON Szász János, Tenke István és Zsubori Ervin – alapító-szerkesztőként jegyezték az 1990 és 2002 között megjelenő Árnyékkötők electrographic art (később co-media) nemzetközi művészeti folyóiratot. A lap szerkesztősége, együttműködésben a FÁME – Fény-Árnyék Művészeti Egyesülettel több mint száz hazai és nemzetközi elektrografikai kiállítást, fax-akciót, multimediális eseményt szervezett a kilencvenes években. Térségünkben elsőként meghatározó szerepet vállalt a magyar és külföldi alkotók felkutatásában, a műfaji lehetőségek feltérképezésében, az elektrografika mint önálló művészeti ág elfogadtatásában. A részletes kronológiát a mellékelt dokumentum tartalmazza: ŐS-Árnyékkötők – HŐS-Árnyékkötők

A budapesti SAXON Art Galériában rendezett Árnyékkötők 30 című kiállítássorozat az alapítók munkáiból rendezett tárlatok mellett felmutatja a folyóirat és a tágabban értelmezett Árnyékkötők csoport művészeti és művészetszervezői tevékenységét, eredményeit, a több évtizedes működés dokumentumait, relikviáit.

További információk
www.arnyekkotok.hu
facebook.com/Arnyekkotok/
Árnyékkötők kiadványok
http://webshop.poly-universe.com/?category_id=21

Várjuk szeretettel kiállításainkra, és a hozzájuk kapcsolódó programokra!


Dárdai Zsuzsa: Dentrit & Braindrit

Agyunk fraktál, messzire elágazó ágakkal.

A dendritkristályok képzőművészeti leképezésének évtizedes gyakorlatát követően az elmúlt időszakban az agyi dendritek művészi megjelenítése, az agy fraktál-természetének felfedezése kezdett érdekelni. Az orvostudományi háttér megismerésében, konzulensem Marton Mocskonyi aneszteziológus volt. A dendrit szó a görög dendron (jelentése: fa) –it képzővel módosított változata (jel.: származék). A szót/fogalmat az idegsejtek nyúlványaira és például a kristályképződményekre egyaránt használják. Mindkettő faágszerű rajzolatáról kapta nevét. A kristályt a fizika törvényei, az idegsejt nyúlványokat az általuk betöltött funkció alakította erre a szép formára.

Az idegsejt testéből egy hosszú nyúlvány, az axon lép ki, amely más sejtek számára közvetíti a jeleket, valamint számos rövidebb nyúlvány is, ezek a dendritek. A dendritek jelentősen megnövelik azt a felszínt, amelyen keresztül az adott sejt más sejtekkel kommunikálni képes.    Az idegsejtek nyúlványait az egyedfejlődés kezdetén az egymással való egyre szövevényesebb kapcsolatrendszer alakítja ki, és tartja fenn az egyed élete során. Azaz a funkció, a „használat” hozza létre az ágrendszert, és a sejt-sejt közötti ingerület átvitel (kommunikáció) megszűntével sorvad. Ezzel is magyarázható a tanulás, gyakorlás – szellemi és fizikai egyaránt – hatására javuló képességek, valamint a használat hiányára is visszavezethető egyes funkciók leépülése.

A dendritek a számítógép tranzisztoraihoz hasonlónak tekinthetők,  egyszerű műveleteket végeznek elektromos jelekkel. A dendritek sok más neuronról kapnak bemenetet, és hordozzák ezeket a jeleket a sejttestnek. Ha eléggé stimulált, a neuron egy cselekvési potenciált bocsát ki – egy elektromos impulzust, amely ezt követően stimulálja a többi neuront. E neuronok nagy hálózatai kommunikálnak egymással, hogy gondolatokat és viselkedést generáljanak.

Láthatjuk, hogy a dendriteknek nevezett neuronok elágazásszerű vetületei nem csak passzív vezetékek, inkább apró számítógépek, amelyek megsokszorozzák az agy feldolgozási teljesítményét. Ha egy neuron egy fa, a dendritek az ágak, míg a szinapszisok azok az ágak végén levő levelek.

http://gallery.bridgesmathart.org/exhibitions/2019-bridges-conference/dardaizsuzsa

http://gallery.bridgesmathart.org/exhibitions/2013-bridges-conference/dardaizsu

http://www.dardaizsu.hu


Árnyékkötők 30 / Shadow Weavers 30

Exhibition series from works of the 30-year-old Árnyékkötők in the SAXON Art Gallery

Zsuzsa Dárdai: Dentrit & Braindrit

Three decades ago, just before the democratic changes, in 1989 the Árnyékkötők Art Team was established. Its members – Zsuzsa Dárdai, János SAXON Szász, István Tenke and Ervin Zsubori – were also the founder-editors of the international art journal called Árnyékkötők electrographic art (later co-media), that was issued between 1990 and 2002. During the 90s the editorial staff in cooperation with FÁME (Light and Shadow Art Association) organized more than a hundred Hungarian and international exhibitions, fax actions, multimedia events. As pioneers they took a determinative part in the region in searching Hungarian and foreign artists, in surveying the possibilities of this genre and also in making acknowledging the electrography as an independent art branch. For detailed chronology see the attached document: ŐS-Árnyékkötők – HŐS-Árnyékkötők.

The exhibition series called Árnyékkötők 30 organized in SAXON Art Gallery besides the works of founders introduces the art activity of the journal, the art and art-organizing activity of the Árnyékkötők group, their results, and documents and relics of its functioning.

Further information:
www.arnyekkotok.hu
https://www.facebook.com/saxonartgallery/

Árnyékkötők publications:
http://webshop.poly-universe.com/?category_id=21

You are very welcome on our exhibitions and the accompanying programs.


Zsuzsa Dárdai: Dentrit & Braindrit

Dendrites of the brain – Our Brains are fractal, with far reaching branches.

After decades of practicing the artistic mapping of dendrite crystals, I have turned my attention to the artistic editing of dendrites of the brain, the discovery of the brain’s fractal nature. Concerning its medical background, my consultant was anaesthetist Dr Márton Mocskonyi. The word dendrite (branches) is derived from the Greek word dendron (tree). Dendrites may refer either to extensions of nerve cells or to crystal formations. Both were named after their branch-like design. The crystals have been formed by the rules of physics, the nerve cell extensions have been formed by their function.

I was looking for brain dendrite samples in the internet, that served as the basis of my artworks. By examining the nerve tissues that are treated by special techniques through the optical microscope, wonderful projections are created. There is a long extension, the axon, which is attached to the body of the nerve cell along with numerous shorter ones, the dendrites. The dendrites significantly expand the surface through which the cell can communicate with other cells. At the beginning of ontogeny these extensions are formed through the more and more complicated systems of connections among the cells and are maintained throughout the life of the individual.

Namely, it is the use which creates the system of „branches” and in case the transmission of stimuli ends, the system begins to dwindle. This is the explanation behind the improving capabilities – both mental and physical – by learning and practice on the one hand, and the wilt of certain functions due to lack of use, on the other. Dendrites can be viewed as the transistors of the computer; they operate with electric signs. Dendrites receive input from other neurons and they carry the signs to the body of the cell. If the neuron is stimulated enough, it emits a potential to act, an electric impulse which stimulates the other neurons.

The branch-like projections of neurons called dendrites are not just passive wiring, but act more like tiny computers, multiplying the brain’s processing power. If a neuron is a tree, the dendrites are the branches, while the synapses are the leaves on the ends of those branches…

http://gallery.bridgesmathart.org/exhibitions/2019-bridges-conference/dardaizsuzsa

http://gallery.bridgesmathart.org/exhibitions/2013-bridges-conference/dardaizsu

http://www.dardaizsu.hu

Árnyékkötők 30 | Tenke István: 1000 szempár 2001 – Finisszázs / Closing

Árnyékkötők 30

Kiállítássorozat a 30 éves Árnyékkötők munkáiból a SAXON Art Galériában

Tenke István: 1000 szempár 2001 (közszemlélet-kutatás) – Finisszázs

Árnyékkötők 30 | Tenke István: 1000 szempár 2001 – Megnyitó / Opening

2019. 11. 07. Kiállítás és Megnyitó / Exhibition and Opening

Árnyékkötők 30 | Tenke István: 1000 szempár 2001 – Meghívó / Invitation

Árnyékkötők 30

Kiállítássorozat a 30 éves Árnyékkötők munkáiból a SAXON Art Galériában

Tenke István: 1000 szempár 2001 (közszemlélet-kutatás)

Három évtizede, épp a rendszerváltozás előtt, 1989-ben alakult meg az Árnyékkötők alkotócsoport, amelynek tagjai – Dárdai Zsuzsa, SAXON Szász János, Tenke István és Zsubori Ervin – alapító-szerkesztőként jegyezték az 1990 és 2002 között megjelenő Árnyékkötők electrographic art (később co-media) nemzetközi művészeti folyóiratot. A lap szerkesztősége, együttműködésben a FÁME – Fény-Árnyék Művészeti Egyesülettel több mint száz hazai és nemzetközi elektrografikai kiállítást, fax-akciót, multimediális eseményt szervezett a kilencvenes években. Térségünkben elsőként meghatározó szerepet vállalt a magyar és külföldi alkotók felkutatásában, a műfaji lehetőségek feltérképezésében, az elektrografika mint önálló művészeti ág elfogadtatásában. A részletes kronológiát a mellékelt dokumentum tartalmazza: ŐS-Árnyékkötők – HŐS-Árnyékkötők

A budapesti SAXON Art Galériában rendezett Árnyékkötők 30 című kiállítássorozat az alapítók munkáiból rendezett tárlatok mellett felmutatja a folyóirat és a tágabban értelmezett Árnyékkötők csoport művészeti és művészetszervezői tevékenységét, eredményeit, a több évtizedes működés dokumentumait, relikviáit.

A galéria névadója, SAXON Szász János az idén már megosztotta munkáit a közönséggel. A sorozat keretében 2019. október 10-én Zsubori Ervin elektrografikáiból nyílt kiállítás, amelyet egy Árnyékkötők-dokumentumokból összeállított szekció, illetve október 31-én az Árnyékkötők rövid történetét bemutató előadás egészítette ki.

A kiállítássorozat következő állomása, Tenke István „1000 szempár 2001”  című tárlata, november 7-én nyílik, 17-20 óra között.

A kiállítás megtekinthető november 7-étől december 11-ig, minden csütörtökön 15 és 18 óra között, előzetes bejelentkezéssel más alkalmakkor is!

December 12-én Dárdai Zsuzsa „Dendrit & Braindrit” tárlata következik.

További információk:
www.arnyekkotok.hu
facebook.com/Arnyekkotok/

Elérhető Árnyékkötők kiadványok:
http://webshop.poly-universe.com/?category_id=21

Kontakt: Dárdai Zsuzsa
+36 30 579 1881
dardaizsu@gmail.com

Árnyékkötők 30 | Zsubori Ervin: Shakespeare-adaptációk, 1991–2019 – Rendezés és megnyitó / Installation and Opening

Rendezés / Installation – 2019-10-09


Megnyitó / Opening – 2019-10-10