2023 / Invitation / SAG-P30 · 11:51 de.

Geometry in Textile Art > Invitation

2023. 07. 20. – 2023. 08. 31.

Curated by Marika Száraz (B) and Tünde Fülöp (HU).

Exhibited artists: Antra Augustinovica (LV), Eszter Bornemissza (HU), Diana Harrison (UK), Dominika Walczak (PL), EunHye Kang (KR), Tünde Fülöp (HU), Katalin Fóris (HU), Zsófia Hidasi (HU), Ishii Kakuko (JP), Judith Britez (UY), Kelly Liang (CN), Eszter Kneisz (HU), Marian Bijlenga (NL), Marika Száraz (B), Mimmo Totaro (IT), Anna Maria Orbán (HU), Anett Papp (HU), Lívia Pápai (HU), Judit Pázmány (HU), Eszter Poroszlai (HU), Raija Jokinen (FI), Renata Jackowiak (PL), János Szász Saxon (HU), Eszter Söptei (HU), Sui Park (KR), Wlodzimierz Cygan (PL), Yukako Sorai (JP), Yuri Okamoto (JP), Zsófia Zámori (HU), Bea Zoltai (HU)


Geometria a textilművészetben

Saxon Szász János és Dárdai Zsuzsa felkértek, hogy legyek kurátora a Geometria a textilművészetben című minitextil-kiállításnak a Saxon Art Galériában.

A téma nem ismeretlen számomra. Már kezdő kárpitművészként, az 1970-es években, kidolgoztam egy szövési technikát, amellyel – csupán a kárpitjaim formájára koncentrálva – elhagyhattam a képi megjelenítést, és így a műveim tisztán geometriai formákból álltak össze.

A mai kortárs textilművészet az összes hagyományos textiltechnikát felhasználja. A szövés, a hímzés, a horgolás, a filc stb. alkalmazásán túl, az ázsiai művészeken keresztül, újabb technikák jelennek meg, mint a papírkészítés, a hajtogatás, a shibori és hasonlók, de ezen túlmenően a művészek is rendszeresen új ötletekkel és új anyagfelhasználással lepik meg a közönséget.

Általánosságban elmondhatjuk a mai textilművészetre, hogy lágy, rugalmas művészet, így kombinációi és lehetőségei végtelenek.

A geometria univerzális nyelv, amelyet a mikro- és makrokozmoszban, illetve a természetben mindenfelé megfigyelhetünk. A geometriai formák és szimbólumok az írott nyelv vagy a kommunikáció előfutárai voltak, hiszen egy szimbólum vagy geometriai alakzat kifejezhet egy fogalmat, vagy egy egész gondolatsort anélkül, hogy részletesen leírná.

A Geometria a textilművészetben kiállítás anyaga három ázsiai országból – Japánból, Koreából és Kínából –, valamint nyolc európai országból érkezett. A két távoli kulturális entitás csodálatos találkozását jelentik a közösen bemutatott alkotások. Ezen az eseményen a néző egy rendkívüli összeállítást láthat. A meghívott művészek mindegyike megmérette már magát több nemzetközi zsűrin, így nevüket a textilszféra közönsége jól ismeri. Nagy örömömre, minden meghívott művész szívesen tett eleget a felkérésnek, így egy nagyon erős mezőny jött össze.

A válogatásban mások mellett megtekinthetjük Rajia Jokinen munkáit, aki hazája hagyományait követve lenfonalakat varr össze, valamint Kakuko Ishii és Yuri Okamoto japán művészek kiállított műveit, akik országuk hagyományos médiumát, a papírt választották alapul. Sui Park kábelkötegelőt használt fel, Yukako Sorai pedig filctechnikájával nyert több díjat és ezáltal hírnevet.

Minden látogató más-más érzéssel közelitheti meg a kiállított anyagot és találhat magának érdekes, vagy meglepő technikai nyelvezetet, anyaghasználatot.

A kiállításon képet kaphatunk az ázsiai és európai textilművészet sokszínűségéről, kreativitásáról és kiválóságáról. A tárlat arra emlékeztet bennünket, hogy a kulturális csere és a művészetek kapcsolata áthidalhatja a távolságokat és a különbségeket.

Száraz Marika, kurátor


Geometry in Textile Art

I was invited by János Saxon Szász János and Zsuzsa Dárdai to be the curator of the „Geometry in Textile Art” mini-textile exhibition at the Saxon Art Gallery. The theme is not unfamiliar to me. As a budding tapestry artist in the 1970s, I developed a weaving technique that focused solely on the form of my tapestries, abandoning representational imagery and creating compositions purely from geometric shapes.

Contemporary textile art uses all traditional textile techniques. In addition to weaving, embroidery, crochet, felting, and more, new techniques are being experimented with through Asian artists, such as papermaking, folding, shibori, and others. Furthermore, artists regularly surprise audiences with new ideas and materials. In general, we can say that today’s textile art is a soft or flexible art form, with endless combinations and possibilities.

Geometry is a universal language that can be observed in the microcosm, macrocosm, and every shape in nature. Geometric forms and symbols were precursors to written language and communication, as a symbol or geometric shape can express a concept or a whole series of thoughts without the need for detailed description.

The materials for the „Geometry in Textile Art” exhibition come from three Asian countries: Japan, Korea and China, as well as eight European countries. The jointly presented works represent a wonderful meeting of these two distant cultural entities. This event offers the spectator an extraordinary encounter. Each invited artist has met the criteria of multiple international juries, and their names are well-known in the textile art community.

I am delighted that every invited artist gladly accepted the invitation, allowing for the gathering of a very strong field of participants.

In the selection, we can admire the works of Rajia Jokinen, who sews together linen threads according to the traditions of her homeland. We also have the exhibited works of Kakuko Ishii and Yuri Okamoto, Japanese artists who chose paper as their traditional medium. Sui Park used cable ties, while Yukako Sorai has achieved multiple awards and acclaim through her felting technique.

Each visitor can approach the exhibited material with different feelings and find interesting or surprising technical languages or material usages. The exhibition offers a glimpse into the diversity, creativity, and excellence of Asian and European textile art. It reminds us that cultural exchange and the connection between arts can bridge distances and differences.

Marika Száraz, curator