2018 / Invitation / SAG-P10 · 3:18 du.

Saxon’s Galaxy > Invitation2

Hommage à Fajó kiállítás-sorozat

Az Hommage à Fajó kiállítás-sorozat részeként, a SAXON Art Galéria mostani tematikus festészeti tárlata, a Saxon Galaxy is tisztelgés a mester előtt, akinek emlékére FAJÓ Kalapja címmel megemlékező délutánt tartunk 2018. december 8-án, szombaton 14-18 óra között.

Fajó János (1937–2018), a magyarországi geometrikus művészet egyik legkiválóbbja volt, Kassák Lajos (1887-1967) szellemi örököse, aki hitt a művészek függetlenségében, a művészet demokratizálásában. Alkotói munkássága nem korlátozódott a képzőművészet síkfestészeti részére, kiterjedt a térformálás, azaz a szobrászat, építészet, design és alkalmazott művészetek területeire is. Az alkotáson kívül életművének szerves részét jelentette a tanítás, a közösségért végzett munka. A közel negyven éven át szervezett és irányított nyári művészeti szabadiskolában tehetséges fiatalok százait tanította a „tiszta forma” mikéntjeire. Közösségi munkássága nyomán jött létre a Pesti Műhely és a legendás Józsefvárosi Galéria.

Vitathatatlan, hogy a XX. század magyar avantgárdja Kassák Lajos Kalapja alól került ki, és ez a Kalap a hatvanas évektől Fajó János fejére került – igaz csak virtuálisan, hiszen Fajó sosem hordott kalapot… Ugyanakkor méltán és méltón viselte egész életében e jelképes fejdíszt, mígnem sajnos törvényszerűen tovább kellet adnia – a tanítványainak.

Súlyos nehéz Kalap ez! Bár Csiky Tibor (1932-1989) – Fajó harcostársa, ugyancsak mesterünk  szavajárása szerint „Teher alatt nő a pálma!”, és még az is hogy „Itten kulminál a dilemma…”. A kérdés tehát: Vagy szárba szökünk közösen, vagy elvisz bennünket az első tüsszentés, füllentés, szellentés vagy füttyentés…? Ha mégis szárba szökünk, akkor már nem lesz teher ez a Kalap nekünk. Nem is lehet teher mert már hozzászoktunk, mert alóla nőttünk ki, régóta viseljük, még a pólyában a fejünkre került – sőt mestergenerációk óta, emberemlékezet óta, időtlen idők óta… És, ha már beleszülettünk az időtlenség sodrásába nincs visszaút, csak előre, csak fölfelé… a vizek fölé… „Anna, Annácskám…” mi nem sírunk, mert „Tiszta arany csurog a szívünkből…” (Kassák).

Várunk minden kedves érdeklődőt, tanítványt, családtagot, harcostársat és Kassák egyik megnyitó szavával élve „barátot és ellenséget” is. Hozzatok és osszatok meg emlékeket, minél többet Fajó János tiszteletére!

A találkozó egybeesik a SAXON Art Gallery megnyitásának 2. évfordulójával.


Der HUT des FAJÓ

Ausstellungsreihe Hommage à Fajó

Im Rahmen der Ausstellungsreihe Hommage à Fajó  ehrt die Galerie SAXON Art den Meister mit der thematischen Piktura-Schau Saxon Galaxy. Aus diesem Anlass  ist am Samstagnachmittag des 8. Dezember 2018 (14-18 Uhr) ein spezielles Programm seinem Gedenken gewidmet, betitelt: Der HUT des FAJÓ.

János Fajó (1937-2018) gehörte zu den herausragenden Vertretern der geometrischen Kunst in Ungarn. Er verkörperte das geistige Erbe von Lajos Kassák (1887-1967), er glaubte an die Unabhängigkeit der Künstler, an die Demokratisierung der Kunst. Sein künstlerisches Schaffen beschränkte sich nicht auf die flache Malerei, sondern umfasste auch die räumliche Gestaltung, die Bereiche Bildhauerei und Architektur, Design und angewandte Künste. Darüber hinaus bildeten der Unterricht und das soziale Engagemant einen organischen Teil seines Lebenswerks. Fast vierzig Jahre lang organisierte und leitete er Kreative Sommerlager, in denen er Hunderte von begabten jungen Leuten mit der „reinen Form“ vertraut machte. Seinem Einsatz waren die Budapester Werkstatt (Pesti Mühely, 1974-1988) und die legendäre Galerie von Józsefváros (Budapester Stadtbezirk) zu verdanken.

Die ungarische Avantgarde des 20. Jahrhunderts wuchs bekanntlich unter Lajos Kassáks HUT heran, und dieser HUT wurde in den Sechziger Jahren János Fajó aufgesetzt – allerdings nur virtuell, denn Fajó ging nie mit Hut… Gleichwohl trug er diesen symbolischen Kopfschmuck ein Leben lang angemessen würdevoll, bis er ihn naturgemäß weiter geben musste – an seine Schüler.

Ein schwerer, drückender HUT! Fajós Kampfgefährte Tibor Csiky (1932-1989),  den wir ebenfalls als unseren Meister betrachten,  betonte zwar immer wieder: „Eine Palme wächst unter der Last!“ – eine stete Redewendung von ihm war auch „Hier kulminiert das Dilemma.“ –, aber die Frage ist doch, ob wir gemeinsam gedeihen oder beim ersten kleinen Nieser, Flunker, Pups oder Pfiff eingehen… Wenn die Triebe erst mal sprießen, kann uns dieser HUT mit seinem Gewicht  nichts mehr anhaben.  Wir empfinden ihn nicht als Last, weil wir uns an ihn gewöhnt haben, weil wir unter ihm herangewachsen sind, weil wir ihn schon lange, schon ewig tragen, seit der Wiege, mehr noch: seit Generationen von Meistern, seit Menschengedenken, seit eh und je… Und da wir nun mal in diesen Strom der Zeitlosigkeit hineingeboren wurden, gibt es auch kein Zurück mehr, nur ein Vorwärts, ein Aufwärts… über die Wasser… „Anna, mein Annalein…“ wir weinen nicht, weil uns „Reines Gold aus dem Herzen rinnt…“ (Kassák).

Wir freuen uns auf jeden Interessenten, Schüler, Verwandten, Mitstreiter, auf jeden „Freund und Feind“ – wie Kassák bei einer Vernissage formulierte.  Bringt viele Erinnerungen mit und lasst alle daran teilhaben – János Fajó zu Ehren!

Die Veranstaltung fällt mit dem zweiten Geburtstag der Galerie SAXON Art zusammen.


A „Hommage à Fajó” kiállítás-sorozat állomásai

Fény Galéria: „Fajó”
1024 Budapest Szél Kálmán tér 3. I. em.

2018. október 6-december 10., Tőkés Júlia: +36 30 984 4002
fenygaleria@freemail.hu
http://www.fenygaleria.atw.hu

Saxon Art Gallery: „Saxon Galaxy”, tematikus festészeti tárlat
1063 Budapest, Szív u. 38, 2018. október 17 – 2019. január 13.
Dárdai Zsuzsa: +36 30 579 1882,
dardaizsu@gmail.comwww.saxonartgallery.com

K28 Galéria – „Hommage à Fajó” Tiszta Forma, Mesterek és tanítványok
1075 Budapest,
Kazinczy u 28. I. em. 2018. október 24 – november 18.
Attila Kontur,
konturattila@gmail.comhttps://www.facebook.com/K28-174272156288058/