2023 / Invitation / SAG-P29 · 7:59 de.

José Guedes: Múzsák / Musas / Muses – Invitation

Tisztelettel meghívjuk Önt, José Guedes brazil képzőművész „Múzsák” című kiállításának megnyitó ünnepségére 2023. május 25-én, csütörtökön 19 órára. A kiállítást Őexcellenciája Susan Kleebank, a Brazil Szövetségi Köztársaság Budapestre Akkreditált Nagykövete nyitja meg.

A kiállítás megtekinthető 2023. július 16-ig, szerdán és csütörtökön 15-18 óra között. Finisszázs július 13-án 15 és 20 óra között lesz. Kurátor: Dárdai Zsuzsa.

Múzsák – José Guedes brazil képzőművész kiállítása

A művészettörténet visszatérő téma José Guedes művészeti munkásságában, különösen az utóbbi években. Kisajátításai/appropriációi szabadok, összetettek, keverik a tisztelgést és a megkérdőjelezést. A Saxon Art Galériában most látható „Múzsák” című kiállítás ennek a vizsgálódásnak három szálát mutatja be; három konstruktív/geometrikus sorozatot, amelyeket különböző természetű és univerzumú művészek ihlettek.

A „Stella-sorozatban” a művek akrilfestékkel festett vágott ACM (alumínium) anyagból épülnek fel.
 A kompozíciók Frank Stella amerikai művész művei kontúrjainak szuperpozíciójából indulnak ki, s
az eredetiek tartalmának megszüntetésével e festmények nyilvánvaló hasonlóságot mutatnak a Madi mozgalom művészeinek alkotásaival. A MADI Latin-Amerika egyik fő hozzájárulása az egyetemes művészethez, hatása Guedes művészi pályafutásának különböző szakaszaiban is könnyen nyomon követhető. Akár közvetlen utalásokkal, akár a „brazil neokonkrétizmus” révén, amely számos (egyesek által elfogadott, mások által tagadott) rokonságot tart fenn a Madival.

A „Klee” című művében Guedes szabad és karteziánus dekonstrukciós rekonstrukciót készített alumínium és akrilfesték felhasználásával a svájci művész, Paul Klee 1938-as „Harmonizált régió” című művéből, amellyel a chicagói Art Institute-ban tett látogatása során találkozott. Ez a sorozat hordozza az eredeti finom kapcsolatot a forma és a kromatikus paletta között, de különböző pozícióba forgatva őket, újabb variációk születnek.

A „Homage to the Circle” (közvetlen utalás Josef Albers „Homage to the Square” című művére) művében Guedes mozgalmas kompozíciókat hoz létre, színes köröket helyez egymásra egy monokróm alapon, amely szintén kör alakú. A kompozíciókban használt egyes elemek színeit digitális eszközökkel olyan nagy mesterek festményeiről szedi le, mint Miró, Marden, Diebenkorn, Matisse, Morandi, Mondrian és akrilfestékkel vászonra reprodukálja azokat. Minden mű címként hozza a felhasznált színek forrását.

A „Múzsák” egy példátlan kiállítás, a három sorozat hivatalos premierje, amely a művésznek a művészettörténet termékeny területére tett kirándulásai szintézisét mutatja be.


Musas – Exposição do artista José Guedes

A Historia da arte é tema recorrente na produção artística de José Guedes, sobretudo nos últimos anos. Suas “apropriações” são livres, complexas e mesclam homenagens e questionamentos. “Musas” exposição ora em cartaz na Saxon Art Gallery, apresenta três vertentes dessa investigação; três séries construtivas / geométriicas inspiradas em artistas de várias naturezas e universos, inclusive, figurativos.

Em Stella, as obras são construídas em ACM (alumínio) recortado pintadas com tinta acrílica, cujas composições partem da sobreposição de contornos de trabalhos do artista estadunidense Frank Stella, ressaltando, na eliminação dos conteúdos dos originais, a evidente semelhança dessas pinturas com aquelas de artistas do movimento Madi, que consiste numa das principais contribuições da América Latina para a arte universal. Aliás, na trajetória de Guedes, é facilmente perceptível a influência desse movimento em várias fases do seu trabalho. Seja com referências diretas ou através do “Neoconcretismo Brasileiro” que mantem várias afinidades (aceitas por uns, negadas por outros) com o Madi.

Em “Klee”, Guedes faz uma livre e cartesiana reconstrução desconstrutiva da obra do artista suíço Paul Klee, intitulada “Harmonized Region”, de 1938, que conheceu numa visita ao The Aart Institute of Chicago, também se utilizando de alumínio recortado e tinta acrílica. Esta série traz do original sutis relações com a forma e com a delicadeza da paleta cromática, porém, subvertendo-as e variações infinitas.

Em “Homenagem ao Círculo” (referência direta a “Homenagem ao Quadrado” de Josef Albers) o artista cria composições movimentadas, sobrepondo círculos coloridos numa base monocromática também circular. As cores de cada elemento utilizado nessas composições são pinçadas com ferramentas digitais de pinturas de grandes mestres como Miró, Marden, Diebenkorn, Matisse, Morandi, Mondrian… e reproduzidas em tinta acrílica sobre tela. Cada obra trás como título a fonte das cores utilizadas.

“Musas” é uma exposição inédita, lançamento oficial destas três séries que se fundem formatando uma síntese das incursões do artista no fértil território da história da arte.


Muses – Art exhibition of José Guedes

The History of Art is a recurrent theme in José Guedes’ artistic production, especially in recent years. His ‘appropriations’ are free, complex and mix homage and questioning. ‘Muses,’ an exhibition now on display at Saxon Art Gallery, presents three strands of this investigation; three constructive/geometric series inspired by artists of various natures and universes, including figurative ones.

In ‘Stella’, the works are constructed in cut ACM (aluminum) painted with acrylic paint, whose compositions start from the superposition of contours of works by the American artist Frank Stella, emphasizing, in the elimination of the contents of the originals, the evident similarity of these paintings with those of artists from the Madi movement, which consists of one of the main contributions of Latin America to universal art. In fact, in Guedes’ trajectory, the influence of this movement is easily perceptible in various phases of his work. Whether with direct references or through the ‘Brazilian Neo-Concretism’ that maintains several affinities (accepted by some, denied by others) with Madi.

In ‘Klee’, Guedes makes a free and Cartesian deconstructive reconstruction of the work of the Swiss artist Paul Klee, entitled ‘Harmonized Region’, from 1938, which he met during a visit to The Art Institute of Chicago, also using cut aluminum and acrylic paint. This series brings from the original subtle relationships with form and the delicacy of the chromatic palette, however, subverting them and endless variations.

In ‘Homage to the Circle’ (a direct reference to Josef Albers’ ‘Homage to the Square’) the artist creates busy compositions, superimposing colored circles on a monochromatic base that is also circular. The colours of each element used in these compositions are picked up with digital tools from paintings by great masters such as Miró, Marden, Diebenkorn, Matisse, Morandi, Mondrian, and reproduced in acrylic paint on canvas. Each work brings as a title the source of the colours used.

‘Muses’ is an unprecedented exhibition, the official launch of these three series that merge to form a synthesis of the artist’s incursions into the fertile territory of the history of art.