2023 / Artworks / SAG-P29 · 12:33 du.

José Guedes: Múzsák / Musas / Muses > Works

Stella

A „Stella-sorozatban” a művek akrilfestékkel festett vágott ACM (alumínium) anyagból épülnek fel. A kompozíciók Frank Stella amerikai művész művei kontúrjainak szuperpozíciójából indulnak ki, s az eredetiek tartalmának megszüntetésével e festmények nyilvánvaló hasonlóságot mutatnak a Madi mozgalom művészeinek alkotásaival.

Em Stella, as obras são construídas em ACM (alumínio) recortado pintadas com tinta acrílica, cujas composições partem da sobreposição de contornos de trabalhos do artista estadunidense Frank Stella, ressaltando, na eliminação dos conteúdos dos originais, a evidente semelhança dessas pinturas com aquelas de artistas do movimento Madi, que consiste numa das principais contribuições da América Latina para a arte universal.

In ‘Stella’, the works are constructed in cut ACM (aluminum) painted with acrylic paint, whose compositions start from the superposition of contours of works by the American artist Frank Stella, emphasizing, in the elimination of the contents of the originals, the evident similarity of these paintings with those of artists from the Madi movement, which consists of one of the main contributions of Latin America to universal art.


Klee

A „Klee” című művében Guedes szabad és karteziánus dekonstrukciós rekonstrukciót készített alumínium és akrilfesték felhasználásával a svájci művész, Paul Klee 1938-as „Harmonizált régió” című művéből, amellyel a chicagói Art Institute-ban tett látogatása során találkozott.

Em “Klee”, Guedes faz uma livre e cartesiana reconstrução desconstrutiva da obra do artista suíço Paul Klee, intitulada “Harmonized Region”, de 1938, que conheceu numa visita ao The Aart Institute of Chicago, também se utilizando de alumínio recortado e tinta acrílica.

In ‘Klee’, Guedes makes a free and Cartesian deconstructive reconstruction of the work of the Swiss artist Paul Klee, entitled ‘Harmonized Region’, from 1938, which he met during a visit to The Art Institute of Chicago, also using cut aluminum and acrylic paint.

Ez a sorozat hordozza az eredeti finom kapcsolatot a forma és a kromatikus paletta között, de különböző pozícióba forgatva őket, újabb variációk születnek.

Esta série traz do original sutis relações com a forma e com a delicadeza da paleta cromática, porém, subvertendo-as e variações infinitas.

This series brings from the original subtle relationships with form and the delicacy of the chromatic palette, however, subverting them and endless variations.


Homage to the Circle

A „Homage to the Circle” (közvetlen utalás Josef Albers „Homage to the Square” című művére) művében Guedes mozgalmas kompozíciókat hoz létre, színes köröket helyez egymásra egy monokróm alapon, amely szintén kör alakú. A kompozíciókban használt egyes elemek színeit digitális eszközökkel olyan nagy mesterek festményeiről szedi le, mint Miró, Marden, Diebenkorn, Matisse, Morandi, Mondrian és akrilfestékkel vászonra reprodukálja azokat.

Em “Homenagem ao Círculo” (referência direta a “Homenagem ao Quadrado” de Josef Albers) o artista cria composições movimentadas, sobrepondo círculos coloridos numa base monocromática também circular. As cores de cada elemento utilizado nessas composições são pinçadas com ferramentas digitais de pinturas de grandes mestres como Miró, Marden, Diebenkorn, Matisse, Morandi, Mondrian… e reproduzidas em tinta acrílica sobre tela.

In ‘Homage to the Circle’ (a direct reference to Josef Albers’ ‘Homage to the Square’) the artist creates busy compositions, superimposing colored circles on a monochromatic base that is also circular. The colours of each element used in these compositions are picked up with digital tools from paintings by great masters such as Miró, Marden, Diebenkorn, Matisse, Morandi, Mondrian, and reproduced in acrylic paint on canvas.